Αγώνας πιστολίου σταθερού στόχου Γ κατηγορίας 26/6/2022

Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 26/06/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας στο πεδίο βολής Αρόης
-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας
-Δηλώσεις συμμετοχής στον ΣΑΣΠ έως 26/06/2022 και ώρα 09.30
-Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15,00 €.

Αγώνας πιστολιου σταθερού στόχου Γ κατηγορίας 19/6/2022

Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 19/06/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας στο πεδίο βολής Αρόης
-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας
-Δηλώσεις συμμετοχής στον ΣΑΣΠ έως 19/06/2022 και ώρα 09.30
-Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15,00 €.

Αγώνας πιστολίου σταθερού στόχου Γ΄ Κατηγορίας 12/06/2022

Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 12 /06/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας στο πεδίο βολής Αρόης
-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας
-Δηλώσεις συμμετοχής στον ΣΑΣΠ έως 12/06/2022 και ώρα 09.30
-Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15,00 €.

Αγώνας πιστολίου Γ κατηγορίας 5/06/2022

 
Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 5 /06/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας στο πεδίο βολής Αρόης
-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας
-Δηλώσεις συμμετοχής στον ΣΑΣΠ έως 5/06/2022 και ώρα 09.30
-Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15,00 €.

Αγώνας σταθερού στόχου Α κατηγορίας 28-29/05/2022

 Ο Σκοπευτικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρών (Σ.Α.Σ.Π) θα διοργανώσει αγώνα σταθερού στόχου  25 μέτρων   στο πεδίο βολής Αρόης  Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ στις  28-29/05/2022.Το πρόγραμμα  έχει ως εξής.Τό Σάββατο 28/05/2022 στις 09:30 θα αρχίσει ό αγώνας πιστολίου ταχύτητος και στίς 12:00 ο αγώνας πιστολίου ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22"ανδρών .Την Κυριακή 29/05/2022 στις 09:30 θα αρχίσει ο αγώνας πιστολίου κεντρικής πυροδότησης ανδρών και πιστόλι Γ.Ε.Ν Ο αγώνας διεξά

Αγώνας πιστολίου σταθερού στόχου Γ κατηγορίας και αναβολή αγώνα ΣΚΗΤ

Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 15/05/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας στο πεδίο βολής Αρόης

 

-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας

Αγώνας σταθερού στόχου 8/05/2022

Ενημερώνουμε τους αθλητές του πιστολίου ότι την Κυριακή 8/05/2022 θα έχουμε αγώνα σταθερού στόχου 25 μέτρων Γ΄ κατηγορίας

 

-Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς τις ISSF για το 2022 και τις εγκυκλίους της ΣΚΟΕ

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, Ομάδες και αθλητές της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. με σκοπευτές που έχουν σε ισχύ ΑΔΑΙ/ΣΚΟΕ για το έτος 2022 και θεωρημένη καρτέλα υγείας

-Δηλώσεις συμμετοχής στον ΣΑΣΠ έως 8/5/2022 και ώρα 09.30    

Σελίδες