Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 2024

 

Πάτρα 6/3/2024

Αριθμ. Πρωτ. : 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α(πλατεία εθνικής αντιστάσεως -πρώην Όλγας) την 13/3/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 13/3/2024 και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης

  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2023-31/12/2023

  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2023 έως 31/12/2023

  4. Προϋπολογισμός 2025

  5. Έγκριση διοικητικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή ΔΣ/ΣΑΣΠ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

  7. Λοιπά θέματα