ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2020

Πάτρα        26/02/2020

Αριθμ. Πρωτ. :  22  

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Αχαΐας  την 11/3/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 11/3/2020 και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2019 έως 11/03/2020
  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2019 έως 11/03/2020
  4. Προϋπολογισμός 2021
  5. Έγκριση διοικητικού απολογισμού κ' Απαλλαγή Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2019 έως 11/03/2020
  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή ΔΣ/ΣΑΣΠ από 01/01/2017 έως 11/03/2020
  7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8. Απόφαση για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αθλήματος ΣΚΗΤ
  9. Λοιπά θέματα

 

Δικαίαωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα παρακάτω μέλη : 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΙ ΑΡΧΙΚΑ
1 22210001 Μ.Γ
2 22210045 Κ.Κ
3 22210144 Π.Χ
4 22210164 Π.Φ
5 22210165 Φ.Δ
6 22210167 Κ.Κ
7 22210199 Π.Σ
8 22210210 Α.Β
9 22210219 Τ.Α
10 22210222 Π.Κ
11 22210234 Τ.Π
12 22210238 Γ.Σ
13 22210245 Π.Ν
14 22210247 Γ.Ι
15 22210249 Κ.Ι
16 22210257 Κ.Η
17 22210258 Μ.Γ
18 22210268 Β.Π
19 22210279 Α.Χ
20 22210284 Κ.Γ
21 22210286 Μ.Ι
22 22210287 Π.Α
23 22210288 Π.Α
24 22210289 Π.Κ
25 22210301 Λ.Ν
26 22210303 Σ.Α
27 22210305 Ν.Β
28 22210308 Μ.Α
29 22210326 Σ.Ι
30 22210326 Σ.Π
31 22210333 Λ.Α
32 22210352 Κ.Σ
33 22210353 Κ.Κ
34 22210355 Κ.Α
35 22210356 Π.Α
36 22210357 Π.Ε
37 22210364 Φ.Χ
38 22210365 Κ.Γ
39 22210366 Κ.Γ
40 22210370 Π.Μ
41 22210380 Σ.Σ
42 22210383 Π.Γ
43 22210385 Μ.Κ
44 22210391 Σ.Κ
45 22210393 Γ.Δ
46 22210397 Ψ.Γ
47 22210398 Ν.Η
48 22210402 Α.Χ
49 22210403 Ν.Δ
50 22210405 Κ.Ι
51 22210414 Κ.Α
52 22210419 Δ.Θ
53 22210427 Κ.Γ
54 22210428 Μ.Γ
55 22210430 Τ.Θ
56 22210431 Σ.Γ
57 22210436 Σ.Π
58 22210445 Α.Ν
59 22210446 Τ.Δ
60 22210448 Μ.Α
61 22210451 Ζ.Π
62 22210458 Α.Κ. Α
63 22210467 Λ.Ι
64 22210468 Ξ.Ν
65 22210473 Σ.Α
66 22220014 Γ.Α
67 22220029 Α.Μ

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει συμπεριληφθεί στην λίστα έχει δικαίωμα ένστασης εντός τριών ημερών απο την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Η ένσταση θα εξεταστεί και ο πίνακας θα τροποποιηθεί αναλόγος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                  Ο                                                                                      Ο

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ