Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΣΠ

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 κατόπιν πρόσκλησης του πρώτου μέλους σε ψήφους κ. Γεωργίου Μπατζή συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες των Τακτικών Μελών στις 19 - 03 - 2014 και προχώρησε στην εκλογή μεταξύ των μελών του για τη θέση του Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γενικού Γραμματέα -  Ταμία - Εφόρου.

    Μετά το πέρας της διαδικασίας η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου έχει ως ακολούθως :

  •     Πρόεδρος :                                                 Μπατζής Γεώργιος
  •     Αντιπρόεδρος :                                          Καραμπελιάς Ηλίας
  •     Γενικός Γραμματέας :                                 Παρασκευόπουλος Σταύρος
  •     Ταμίας :                                                      Πράπας Χρήστος
  •     Έφορος :                                                    Λάζαρης Νίκος
  •     Μέλος και υπεύθυνος σκήτ :                      Παγανιάς Φώτιος
  •     Μέλος και υπεύθυνος IPSC σκοποβολής : Καρατζάς Σπύρος