Πρόγραμμα ΣΑΣΠ 12-13/04/2014 για το πιστόλι και το σκητ