Δραστηριότητες ΣΑΣ Πατρών Κυριακή 9/9/2018

Την Κυριακή 9/9/2018 εφόσον επιτρέπεται από την πολιτική προστασία για κίνδυνο πυρκαϊάς 1 - 2 θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις  σε σταθερό στόχο και πρακτική σκοποβολή στο πιστόλι.   Το σκητ θα λειτουργεί μόνο κατόπιν  συνεννόησης .