Αποτελέσματα Εκλογών Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου Πάτρας

Ψήφησαν 70 μέλη. Άκυρα - Λευκά : 2
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

1ος Μπατζής Γεώργιος 65 ψήφοι
2ος Καραμπελιάς Ηλίας 56 ψήφοι
3ος Λάζαρης Νικόλαος 35 ψήφοι
4ος Παγανιάς Φώτιος 34 ψήφοι
5ος Πράπας Χρήστος 27 φήφοι
6ος Παρασκευόπουλος Σταύρος 26 ψήφοι
7ος Καραντζάς Σπυρίδων 24 ψήφοι
8ος Καμίτσος Ευθύμιος 20 φήφοι

οι υποψήφιοι για την Ελεκτική Επιτροπή έλαβαν:

1ος Ταβερναράκης Μαρίνος 54 ψήφοι
2ος Στρατογιάννης Σπυρίδων 34 ψήφοι
3ος Παπαδογιαννόπουλος Κων/νος 16 ψήφοι
4ος Κοσμόπουλος Ανδρέας 14 ψήφοι