Ανανεώσεις ΔΑΙ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία Ανανεώσης των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας Δ.Α.Ι. για το έτος 2021. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 28-02-2021, για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αγώνες και προπονήσεις από την 01-03-2021. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο(6938 768437) ή τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας(6946 890514). Καλό και προτεινόμενο είναι, η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί από όλους μας έως 31-12-2020. Επίσης υποχρέωση όλων μας είναι η θεώρηση από καρδιολόγο της κάρτας υγείας αθλητή για την νέα αγωνιστική χρονιά 2020-2021. Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία, θα τακτοποιείτε και η ετήσια συνδρομή μας προς το Σωματείο!