ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 6-7/12/2014