ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ - ΣΚΗΤ - Δ. ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014