Πανελλήνιος αγώνας 13-14/7/2013 πιστολίου ταχύτητας και στάνταρ 0,22 και πιστολίου κεντρικής πυροδότησης

Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
Αγώνας σταθερού στόχου 13-14/7/2013
αγώνας σταθερού